Partneri

Mediácia:

Bc. Mgr. Tibor Nagy – mediátor
IČO: 422 963 07
sídlo: Škôlská 44/30, 930 40 Štvrtok na Ostrove
kontakt: 0903 545 514, tibor_magnus77@centrum.sk
zapísaný v zozname mediátorov vedeného na Ministerstve spravodlivosti SR, pod ev. č. 842
zameranie: mediácia – mimosúdne riešenie sporov

Spolupracujúca advokátska kancelária:

JUDr. Jozef Pojdák, advokát
IČO:  308 495 51
sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
kontakt: 0905 909 470, advokat@ak-pojdak.sk
zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod. č. 3818
zameranie:   poskytovanie právnych služieb vo všetkých odvetviach práva